how effective is 2mg of valium diazepam 5mg prednisone interactions with valium

before and after pictures phentermine buy phentermine online are fastin and phentermine the same thing

tramadol equianalgesic dose order tramadol online overnight get tramadol Antioch

nino tronchetti provera ambienta partners buy ambien online how to quit taking ambien cr

formulas excel soma subtração divisão multiplicação soma online vua bep soma chap 61

can i take sudafed and ativan together lorazepam drug ativan dosage before dental

can you cut ambien pill in half buy ambien soma and ambien together

phentermine for life buy phentermine how to get the best effects from phentermine

alprazolam tablets usp 0.5mg xanax no prescription xanax kalp çarpıntısı yaparmı

valium efectos como droga buy cheap valium valium online new zealand

Arxiv Tag arxivi: ' Quran'

Bayram namazı və qılınma forması

Allah təala Öz qullarına dünya və axirət olaraq hər cür nemət bəxş etmişdir. Bu nemətlərdən biri də bayramdır. Məlum olduğu kimi, Rəsulullah (s.a.s.) Mədinəyə hicrət etdikdə oradakı insanların iki bayram keçirdiyinə şahid oldu. Bundan sonra Rəsulullah [...]

Borcu olan həccə gedə bilərmi ?

  Həcc müsəlmanın üzərində fərz olan Allahın əmrdir. “…Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu (bu borcu) inkar edərsə; əlbəttə, Allah aləmlərə (heç kəsə) [...]

Yuxuları başqalarına danışmaq olarmı?

  Allaha həmd olsun! Yuxu insanların tam idrak etməkdən aciz qaldığı Allahın bir sirridir. Maddəçilər onda olan qeyri adi maddə üstü halları qarşısında aciz qalmış, onu idrak edib izah edə bilmədiyini etiraf etmişlər. Möminlərə gəldikdə onların [...]

Öz dediklərinə əməl etməyən vaizin məclisində iştirak etmək olarmı?

Bir müsəlmanın insanlara tövsiyə etdiyi əməli özünün etməsi, insanları çəkindirdiyi işlərdən də özünün çəkilməsi lazımdır. Bu möminin əxlaqıdır. Allah təala Quarani Kərimdə buyurur:   Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? Etməyəcəyiniz bir şeyi demək [...]

Allah qarşısında həyalı olmaq

Abdulla ibn Məsuddan rəvayət edir ki, “Bir dəfə Rəsulullah Allahın rəsulu (s) belə dedi: “Allahdan yetərincə həya edin!”. Dedik: “Ey Allahın rəsulu, Allaha şükürlər olsun ki, rəbbimizdən həya edirik.” Peyğəmbər buyurdu: “Elə deyil, Allahdan yetərincə həya [...]

Bismillah yoxsa Bismilləh ?

Son kitabını göndərmək üçün hazırladığı dili mükəmməl səviyyəyə çatdıran Allaha həmd olsun!Məlum olduğu kimi Qur`an ərəb dilində nazil olunmuşdur. Allah bu dili Qur`an üçün hazırlamışdır. Quranın bir Allah kəlamı olaraq heç bir kəlama bənzəmədiyi kimi, onun [...]

Quranın verdiyi rahatlıq

ABŞ-da müxtəlif insanlar arsında aparılan araşdırmalar Quran səsinin onu dinləyənlərin sinir sistemində dəyişiklərə səbəb olduğunu təsdiqlədi. Araşdırmaçılar dinləyənlərin 97% – ində sinirlərinin sakitləşdiyini, gərginliklərinin aradan qalxdığını müşühidə etmişlər. “Midl East online” saytı Quirani-Kərimi dinləyənlərin beyin tempini [...]

Quranda yaşıl rəng

Quranda yaşıl rəng haqqında çox bəhs edilməkdədir. Xüsusən də cənnət əhlinin halı və onları əhatə edən nemətlərdən bəhs edərkən. Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulmaqdadır: “Onlar (möminlər) yaşıl balışlaravə gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın [...]