jobs at soma constructions buy soma online racionalização de raiz com soma

buy diazepam online Augusta buy valium online valium dagen efter

phentermine weight loss stopped phentermine online can phentermine make you feel high

tramadol caffeine effects tramadol 50 mg get tramadol Ontario

when did ambien come on the market buy ambien buy zolpidem online College Station

doctors who prescribe phentermine in indianapolis buy phentermine 37.5 does phentermine 37.5 help you lose weight

difficulty urinating on tramadol buy tramadol tramadol makes my skin itch

can i take tramadol with flexeril order tramadol online overnight amitriptyline plus tramadol

is smoking xanax bad xanax price 20 mg xanax lethal

ketorolaco tramadol capsulas para que sirve buy tramadol online no prescription tramadol hcl and ibuprofen

Arxiv Tag arxivi: ' islam'

Uşaqlar neçə yaşda oruc tutmalıdırlar?

    Dinin bu yaşdakı uşaqlar üçün müəyyən etdiyi bir yaş həddi varmı?Həmd Allahadır! Onun peyğəmbərinə, pak əhli-beytinə və qiyamət gününə qədər onların yolu ilə gedənlərə salam olsun! Məsələyə toxunmazdan əvvəl Həzrəti Peyğəmbərdən (Ona Allahın salamı [...]

Bayram namazı və qılınma forması

Allah təala Öz qullarına dünya və axirət olaraq hər cür nemət bəxş etmişdir. Bu nemətlərdən biri də bayramdır. Məlum olduğu kimi, Rəsulullah (s.a.s.) Mədinəyə hicrət etdikdə oradakı insanların iki bayram keçirdiyinə şahid oldu. Bundan sonra Rəsulullah [...]

Borcu olan həccə gedə bilərmi ?

  Həcc müsəlmanın üzərində fərz olan Allahın əmrdir. “…Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu (bu borcu) inkar edərsə; əlbəttə, Allah aləmlərə (heç kəsə) [...]

Yuxuları başqalarına danışmaq olarmı?

  Allaha həmd olsun! Yuxu insanların tam idrak etməkdən aciz qaldığı Allahın bir sirridir. Maddəçilər onda olan qeyri adi maddə üstü halları qarşısında aciz qalmış, onu idrak edib izah edə bilmədiyini etiraf etmişlər. Möminlərə gəldikdə onların [...]

Bismillah yoxsa Bismilləh ?

Son kitabını göndərmək üçün hazırladığı dili mükəmməl səviyyəyə çatdıran Allaha həmd olsun!Məlum olduğu kimi Qur`an ərəb dilində nazil olunmuşdur. Allah bu dili Qur`an üçün hazırlamışdır. Quranın bir Allah kəlamı olaraq heç bir kəlama bənzəmədiyi kimi, onun [...]

Quranın verdiyi rahatlıq

ABŞ-da müxtəlif insanlar arsında aparılan araşdırmalar Quran səsinin onu dinləyənlərin sinir sistemində dəyişiklərə səbəb olduğunu təsdiqlədi. Araşdırmaçılar dinləyənlərin 97% – ində sinirlərinin sakitləşdiyini, gərginliklərinin aradan qalxdığını müşühidə etmişlər. “Midl East online” saytı Quirani-Kərimi dinləyənlərin beyin tempini [...]

Quranda yaşıl rəng

Quranda yaşıl rəng haqqında çox bəhs edilməkdədir. Xüsusən də cənnət əhlinin halı və onları əhatə edən nemətlərdən bəhs edərkən. Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulmaqdadır: “Onlar (möminlər) yaşıl balışlaravə gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın [...]

Zəm-zəm quyusu haqqında nə bilirik?

Zəm-zəm quyusu və onun tarixi barədə qismən də olsa hər kəsin məlumat var. Məhz elə buna görə də bu gün suyun yaranma tarixi haqqında deyil, özünəməxsus qəribəlikləri və xüsusiyyətləri haqqında söhbət açmaq istəyirik. Tarix boyu bir [...]