ambien and prozac drug interactions ambien for sale ambien medical name

buy diazepam online Chandler buy valium online valium Bakersfield

klonopin interaction with ambien buy ambien online what happens when you shoot up ambien

tramadol cause ulcers buy tramadol do tramadol work for headaches

definicion de cuidado del medio ambiente wikipedia order ambien pregnancy category for ambien

phentermine addiction treatment phentermine 37.5mg phentermine white with blue dots

difference between xanax bars footballs generic xanax is it safe to take xanax with birth control

weight loss per week on phentermine buy phentermine online good alternative to phentermine

blue ambien pill mg ambien 10 mg can ambien 10mg cut half

paxil and ativan side effects buy ativan online ativan kullananlar forum

Kim - kimdir? — 05 December 2014

Niyətşah Nemətov Səfər oğlu — əməkdar rabitə işçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü

 

Niyətşah Nemətov 1928-ci ildə Yerfi sovetliyinin Qayadalı kəndində doğulub.

Əmək fəaliyyətinə 1942-ci ildə Qonaqkənd rayon poçt şöbəsində poçtalyon işləməklə başlamışdır. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. Qonaqkənd, Saatlı və Bakı şəhərinin bir çox rayon rabitə şöbələrində rəis işləmişdir.

Niyatshah_nematov_Quba

1971-ci ildən 1989-cu ilədək Bakı şəhərinin poçt rabitəsinə nəzarət edən Bakı Poçtamtının rəhbəri olmuşdur.

 

2003-cü ildə Əməkdar Rabitə işçısi fəxri adını almışdır. 2006-cı ildə Prezidentin Fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür. 2007-ci ildə vəfat etmişdir.

 

 

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.