phentermine dickson tn phentermine diet pills how does phentermine affect blood sugar

is taking ambien safe during pregnancy buy ambien online ambien Atlanta

tramadol prise de poids buy tramadol generic tramadol for sale

xanax side effects leg pain order xanax buspar better than xanax

valium vs klonopin high diazepam 10mg xanax vs. valium for recreational use

ambien flight to europe buy ambien online does ambien worsen gerd

provigil pictures pills buy modafinil what are the active ingredients in provigil

does provigil show on drug test buy provigil online prescription drug provigil

gulas od soma soma online christianity without tears that's what soma is page number

telefone soma chevrolet cuiaba soma online soma pagina oficial

Arxiv Tariximiz

Əli bəy Zizikski və Həmdulla Əfəndi Əfəndizadə – Gizli Tariximiz

Yeni hakimiyyətin qurulması ilə bağlı analoji vəziyyət Azərbaycanın qəzalarında, o cümlədən Quba qəzasında da təkrar olundu. 1917-ci il martın 6-da Qubada vergi müfəttişi Aleksandr Canturaşvilinin sədrliyi altında yerli məmurların, mülkədarların və ruhanilərin nümayəndələrinin daxil olduğu ictimai [...]

Azərbaycandakı Qaçaq hərəkatlarının 46 % Quba qəzasının payına düşür – Gizli tariximiz

Rusların Quba qəzasında xalqa qarşı təyqiyi  artdıqca , çar hökumətinə və mülkədarlara qarşı partizan üsulları ilə mübarizə aparan və xalq tərəfindən geniş dəstəklənən qaçaqlar – xalq qisasçıları ortaya çıxdı.   Quba qəzasında qaçaq Mayıl , Məşədi [...]

Fətəli xanın arzusu

Rövşən Yerfi (esse) Fətəli xan Qubalının zəhərlədilib öldürülməsindən iki əsrdən çox vaxt keçir. Bu gün də xəbis içlilər, Vətənimin birliyini istəməyənlər onun adı gələndə üzlərini turşudurlar, ağız büzürlər. Guya ruspərəst olub, rusa arxalanıb. Bəs o zaman [...]

Quba qəzası və Şeyx Şamil hərəkatı – Gizli tariximiz

XIX əsrin 70-ci illərinin ikinci yarısı qubalılar üçün təkcə canlanmaqda olan mədəni-maarif həyatı ilə deyil, həm də kəndli hərəkatının fəallaşması ilə yadda qalır. Artıq qeyd edildiyi kimi, Rusiya hökumətinin 1870-ci ilin islahatlarından sonra azərbaycanlı kəndlilərin vəziyyətində [...]

Qubada ilk məktəblər , Gülüstan ədəbi məclisinin yaradılması

Qubada ilk tək sinifli ibtidai dövlət məktəbi 1854-cü ildə açılmış, 1870-ci ildə isə o, ikisinifli məktəbə çevrilmişdir. Şəhərdə dördsinifli məktəb ancaq 1908-ci ildə açılmışdır. ХХ əsrin əvvəlində Qubada Azərbaycan, rus və fars dillərinin öyrədildiyi rus-azərbaycanlı məktəbi [...]

Çar Rusiyasının Quba qəzasını xristianlaşdırma cəhdləri, türk , ləzgi və tatların sürgünü (Gizli tariximiz )

İstehsalın və ticarətin genişləndirilməsi Quba şəhərinin özünün də inkişafına səbəb olmuşdu: burada bir neçə kərpic zavodu, 2 tütün fabriki, çoxlu sənətkar emalatxanaları var idi. Həmçinin şəhərdaxili ticarət inkişaf edirdi: əgər 1832-ci ildə Qubada 155 dükan var [...]

Rusların Quba əhalisini sıxışdırması və Quba üsyanı – ( Gizli tariximiz)

1840-cı illərdə Qubanın şimal-qərb hissəsində “Rus qəsəbəsi”, yaxud “Qapalı xutor” adını almış və çar hərbi məmurlarının yaşadığı daha bir qəsəbə yaranmışdır. Rusların Quba əyalətində məskunlaşdırılması bu əyalət işğal edildikdən dərhal sonra başlanmış və yerli əhalinin intensiv [...]

Nə üçün Qubada ermənilər kütləvi şəkildə yaşaya bilmirdilər ( Gizli tariximiz)

XIX əsrin birinci rübünün böhranlı hərbi-siyasi hadisələri Azərbaycanın, o cümlədən Quba əyalətinin etnik mənzərəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdi. “Qafqaz xalqlarının ram edilməsi prosesində çoxmillətli dövlətin mahiyyəti haqqında çar elitasının təsəvvürü dəyişilmişdi…   Çar hökuməti öz vəzifəsini belə [...]