is it safe to take methadone with klonopin klonopin no prescription taking adderall and klonopin at the same time

indian food soma yelp soma online soma en form spor salonu

tramadol to ease suboxone withdrawal buy tramadol cod cross reaction between morphine and tramadol

symptoms ambien addiction buy ambien online dangers of ambien long term

tramadol chronic liver disease tramadol 50 mg quienes pueden tomar tramadol

buy diazepam online Santa Ana buy valium buy diazepam Murrieta

alprazolam Visalia buy xanax online xanax et dependance

dose limite xanax buy xanax xanax for bipolar 1

what is xanax drug classification buy xanax online legally xanax helps pvcs

valium on day of ivf transfer valium for sale buy valium online Evansville

Arxiv Kim – kimdir?

Rufiz Qonaqov kimdir?

Rufiz Qonaqov 29 yanvar 1975-ci ildə Azərbaycan Respublikası Quba rayonunun 2-ci Nügədi kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə həmin kənddəki 1 N-li orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 1992-ci ildə isə həmin məktəbi qızıl medalla bitirmişdir. Orta [...]

Ələskərli Ələskər kimdir ?

  Ələskərli Ələskər Ramazan oğlu 26 dekabr 1968-ci ildə Alpan kəndində anadan olmuşdur.   1976-1986-cı illərdə Alpan kənd orta məktəbində təhsil almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra ali məktəbə qəbul olunan Ələskər Ələskərli 1986-1993-cü illərdə Azərbaycan Texniki [...]

Haşımov Əlövsət kimdir ?

Haşımov Əlövsət Rüstəm oğlu – 1910-cu ildə  Yerfi kəndində anadan olmuşdur. 1919-cu ildə atası vəfat etmiş, babasının himayəsində yaşamışdır. 1921-ci ildən kənd təsərrüfatında işləməyə başlamışdır. O, 1925-1931-ci illərdə Yerfi  kənd kolxoz cavanlar məktəbində, sonra isə Quba [...]

Niyətşah Nemətov kimdir?

Niyətşah Nemətov Səfər oğlu — əməkdar rabitə işçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü   Niyətşah Nemətov 1928-ci ildə Yerfi sovetliyinin Qayadalı kəndində doğulub. Əmək fəaliyyətinə 1942-ci ildə Qonaqkənd rayon poçt şöbəsində poçtalyon işləməklə başlamışdır. M.F.Axundov adına [...]

Ceyran Bayramova kimdir?

Ceyran Bayramova 22 mart 1896-cı ildə Quba rayonunun Zərqova kəndində qulluqçu ailəsində anadan olub. İlk təhsilini Bakı 3-cü rus – tatar qız məktəbində alıb, sonra qızlar gimnaziyasında oxuyub.   Bakıda Əli Bayramlı adına klubun açılmasında böyük [...]

Naməddin Mirzəxanlı kimdir?

Mirzəxanov Naməddin Bayram oğlu – nasir, 2002-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 1934-cü ilin mayın 24-də Quba rayonunun Digah kəndində anadan olmuşdur. Quba Pedaqoji Texnikumunda (1949-1950), Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində qiyabi təhsil almışdır (1956-1962). Uzun [...]

Həkim əl-Xınalıqi Dərbəndi kimdir?

Həkim ibn İbrahim ibn Həkim əl-Xınalıqi Dərbəndi şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Əslən indiki Quba rayonunun Xınalıq kəndindən olan alim fəziləti, abidliyi, salehliyi və nəcibliyi ilə tanınmışdı. Bağdad Nizamiyyə mədrəsəsində təhsil almış, Əbu Hamid Qəzzalinin (1058-1111) [...]

Həmdulla əfəndi Əfəndizadə kimdir?

Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının fəal iştirakçılarından biri; Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinin üzvü, Sovet dönəmində Quba üsyanın başçısı   1918-ci ilin aprelində Bakı Soveti Quba üzərinə əks-hücum təşkil edərkən Həmdulla Əfəndi Əfəndizadə və başqalarının rəhbərlik etdiyi müsəlman [...]