500: Internal Server Error 500: Internal Server Error
Manşet Tariximiz Xəbərlər — 08 December 2014

Rusların Quba qəzasında xalqa qarşı təyqiyi  artdıqca , çar hökumətinə və mülkədarlara qarşı partizan üsulları ilə mübarizə aparan və xalq tərəfindən geniş dəstəklənən qaçaqlar – xalq qisasçıları ortaya çıxdı.

 

Quba qəzasında qaçaq Mayıl , Məşədi Məcid, Şıxzadə və digərləri çox məşhur idilər. Qaçaqlar hakimiyyət tərəfindən ən ciddi şəkildə cəzalandırılır, onlara qarşı bir qayda olaraq ölüm və ya müddətsiz katorqa hökmləri çıxarılırdı. Cəza tədbirləri qaçaqlara göstərilən köməyə görə əhaliyə qarşı da tətbiq olunurdu və kənd cəmiyyətləri özləri starosta – starşina seçmək hüququndan məhrum edilirdilər.

Belə hallarda starşina yeni hakimiyyət tərəfindən təyin edilir, ona kömək etmək üçün bir neçə gözətçi verilir, onların saxlanılması üçün vəsait isə kəndlilərin özlərindən bərabər qaydada alınırdı. Kəndləri bu hüquqdan məhrum edilmiş Azərbaycan qəzaları arasında Quba qəzası xüsusilə seçilirdi – 46 %, bu da qəzada qaçaq hərəkatının fəallığından xəbər verirdi.

 

Ayrı-ayrı qaçaqların həbs edilməsinə və bir sıra qaçaq dəstələrinin məhv edilməsinə baxmayaraq, hakimiyyət XX əsrin 30-cu illərinədək davam edən qaçaq hərəkatını tam yatıra bilməmişdi.

 

Quba kəndlilərinin 1877-ci il üsyanı yatırıldıqdan sonra Quba qəzasının ictimai-siyasi həyatında demək olar ki, yarım əsrə qədər nisbi sakitlik dövrü (permanent xarakter alan qaçaq hərəkatı nəzərə alınmadan) hökm sürmüşdür. XX əsrin müjdəçisi olan siyasi ideyalar da qubalıların həyatına daxil ola bilmir. Hərçənd ilk rus inqilabı dövründə (1905-1907) Rusiya Sosial-Demokrat Fəhlə Partiyasının (RSDFP) Bakı Komitəsi dəfələrlə Qubaya öz təbliğatçılarını göndərmək cəhdləri edir, həmçinin qəzada 49 qısamüddətli çıxışlarla ifadə olunan kəndli hərəkatı yenidən güclənir.

 

 

 

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.